Odprawa pieniężna w przypadku indywidualnego zwolnienia pracownika

| Prawo pracy | No Comments
Warto pamiętać, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę (zatrudniającego co najmniej 20 pracowników) z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy przysługuje odprawa pieniężna. Podstawę…

Zadośćuczynienie dla najbliższych poszkodowanego

| Szkody medyczne | No Comments
W dniu 27 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął trzy uchwały: III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17, w których wskazał wprost: „sąd może…