Podział majątku po rozwodzie

| Sprawy rodzinne | No Comments
Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny dobrowolnie albo złożyć wniosek o podział do sądu rejonowego lub do sądu, który będzie orzekał o rozwodzie. Istotne jest,  że podział może objąć cały majątek…

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

| Sprawy rodzinne | No Comments
Sąd w wyroku rozwodowym zawsze decyduje o sposobie utrzymywania kontaktu z małoletnim. Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Pomimo rozwodu rodzice powinni  ponosić ciężar wychowania.  Nie wszyscy rodzice…