Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

By Maj 21, 2018Sprawy rodzinne

Sąd w wyroku rozwodowym zawsze decyduje o sposobie utrzymywania kontaktu z małoletnim.

Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Pomimo rozwodu rodzice powinni  ponosić ciężar wychowania.  Nie wszyscy rodzice jednak korzystają z prawa kontaktu z małoletnim
i nie wszyscy spełniają ten obowiązek, albo po prostu zaniedbują te kwestie.

Realizacja prawa  do kontaktów osobistych rodzica i dziecka po rozwodzie jest trudna, gdy między osobą, z którą dziecko mieszka, a innymi osobami uprawnionymi do kontaktów istnieje konflikt.

Często konflikt prowadzi również do uprowadzenia dziecka. Należy jednak mieć na uwadze, aby Odpowiedzialni rodzice nie angażowali dziecka w  problematyczne sytuacje z nimi związane.

Rodzice zawsze powinni dążyć do kompromisu w sprawie kontaktów z dziećmi. Istotne przy tym jest, że w przypadku braku ugodowego uregulowania przedmiotowej kwestii przepisy prawa są skonstruowane w taki sposób, że  niezastosowanie się do orzeczenia rozwodowego może skutkować wręcz zastosowaniem środków przymusu. Sprawy opiekuńcze są traktowane przez Państwo jako obowiązek.